Disclaimer Minkels Marketing

Met het gebruik van de website www.minkelsmarketing.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van www.minkelsmarketing.nl, is Nederlands recht van toepassing.
De inhoud van www.minkelsmarketing.nl wordt gratis beschikbaar gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Minkels Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Minkels Marketing is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via www.minkelsmarketing.nl naar wordt verwezen.
Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Minkels Marketing. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.
Voor zover het intellectuele eigendomsrecht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft Minkels Marketing daarvoor toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het u niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
Bedrijf

Virtual Forces BV
Brouwerstraat 3
5271 XR Sint-Michielsgestel
The Netherlands


KvK 17 23 64 88
BTW NL 8200.96.258.B.01
iBAN NL 64 RABO 0123 6820 29


Contact

Mark Minkels
M +31 6 533 50 533

E markminkels@virtualforces.nl


Contact

Django Koole
M +31 6 53 120 649

E djangokoole@virtualforces.nl


Minkels Marketing maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan.